Philippine Communist Hacking Group

-We stand for equality, freedom and justice.-
Lumalaban para sa bayan, lumalaban para sa mamamayang Pilipino.


“Revolutions are the locomotives of history.”
@hacktibista